Печать

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1. Статут закладу ВДШМ "Вишенька"

2. Розмір плати за навчання учнів на бюджетній формі у закладі на 2019-2020 н.р.

3. Розмір плати за навчання учнів груп, що працюють на засадах самоокупності у закладі на 2019-2020 н.р.

4. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів

5. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі станом на 01. 11. 2017 р.:

430 учнів - бюджетна форма навчання;

                                       420 учнів -групи самоокупності.

6. Мова навчання - українська

7. Результати моніторингу якості освіти:

Результати державної атестації закладу

8. Правила прийому учнів

9. Звіт про надходження і використання коштів за 2017 рік

10. Кошторис закладу на 2018 рік

11. Річний план закупівель на 2018 рік

12. Баланс закладу на 01.04.2018 р. Звіт про фінансові результати, про надходження та використання коштів за І квартал 2018 року. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.04.2018 р.

13. Звіт про надходження і використання коштів за 2018 рік

14. Баланс закладу на 01.11.2018 р. Звіт про фінансові результати, про надходження та використання коштів за ІII квартал 2018 року. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.11.2018 р.

15.Баланс закладу на 01.01.2019 р. Звіт про фінансові результати, про надходження та використання коштів за 2018 рік. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01.01.2019 р

 16. Баланс на 01 січня 2020 року. Звіт про фінансові результати за 2019 рік. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал за 2019 рік.